SCO 2022 – Round 3

KAZK0001

1-1

( 3:3 )

UZBK0001

1. Yesbol Yerengaiyp – Khudoynazarov Ramazon

1:1

 

2.  Muraliyev Laziz – Naraliyev Aibek

2:0

 

3. Davletova Anel – Tursunmurotova Shakhzoda

2:0

 

MONG0001

2-0

( 4:2 )

CHIN0001

1. Ankhbayar Dashchirev – Li Zhenyu

2:0

 

2. Zeng Qianrang – Batbayar Purevbaatar

0:2

 

3. Munkhbaatar Nyamjargal – Zhao Hanqing

0:2