SCO 2022 – Round 2

UZBK0001

 1-1

(3:3)

MONG0001

1.  Khudoynazarov Ramazon – Ankhbayar Dashchirev

2:0

 

2. Batbayar Purevbaatar – Muraliyev Laziz

2:0

 

3. Tursunmurotova Shakhzoda – Munkhbaatar Nyamjargal

1:1

 

CHIN0001

 1-1

(3:3)

KAZK0001

1. Li Zhenyu – Yesbol Yerengaip

1:1

 

 

2.  Naraliyev Aibek – Zeng Qianrang

1:1

 

3. Zhao Hanqing – Davletova Anel

1:1