SCO 2022 – Round 1

CHIN0001

1-1

(3:3)

UZBK0001

1. Li Zhenyu – Khudoynazarov Ramazon

2-0

 

2. Muraliyev Laziz – Zeng Qianrang

1-1

 

3. Zhao Hanqing – Tursunmurotova Shakhzoda

0-2

 

KAZK0001

2-0

(5:1)

MONG0001

1. Yesbol Yerengaip – Ankhbayar Dashchirev

2-0

 

2. Batbayar Purevbaatar – Naraliyev Aibek

1-1

 

3. Davletova Anel – Munkhbaatar Nyamjargal

2-0